ZEOLIT - 16...
autorstwa IZI Bardejov
Opublikowano:



KlinoFert NPK

Nawóz o spowolnionym uwalnianiu substancji odżywczych do uprawy owoców i warzyw.

   Klinofert-NPK jest mineralnym nawozem trójskładnikowym na bazie naturalnego zeolitu zawierającym główne pierwiastki odżywcze - azot, fosfor i potas.

Korzyści, które daje stosowanie KlinoFert NPK;
* zeolit zapewnia spowolnione uwalnianie substancji odżywczych podczas całego okresu wegetacji roślin, dzięki czemu roślina może je lepiej wykorzystać,
* zmniejszenie wypłukiwania substancji odżywczych do wód gruntowych,
* zmienia pH gleby w kierunku wartości neutralnej 6,4; przy odpowiedniej zmianie pH roślina może lepiej wykorzystać substancje odżywcze zawarte w glebie,
* zatrzymuje wilgoć w piaszczystych glebach,
* napowietrza glebę,
* zmniejsza poziom azotanów w płodach,
* dostarcza roślinie pierwiastki śladowe Mg, Ca, Fe, Mn, Mo, Si,
* wpływa na przyspieszenie kwitnięcia, dojrzewania i ubarwienia płodów podobnie, jak i na ich walory smakowe.


KlinoFert–NPK jest idealnym nawozem do uprawiania;
* warzyw (ogórki, papryka, cebula, sałata, fasola, pomidory, rzodkiewka, groszek, marchew, czosnek i ziemniaki),
* drobnych owoców
(maliny, porzeczka, winogrona).

   Stałe wchłanialne substancje odżywcze zawarte w nawozie i ich powolne uwalnianie umożliwia roślinom efektywne wykorzystywanie tych substancji odżywczych, podczas całego okresu wegetacyjnego. Straty uwolnionych i niewykorzystanych substancji odżywczych zmniejszają się do minimum, co jednocześnie chroni środowisko naturalne. Systematyczne zaopatrywanie roślin w substancje odżywcze podczas całego okresu wegetacyjnego zapewnia im efektywny wzrost, dobrą kondycję i wzrost odporności na zagrażające im grzyby chorobotwórcze. Korzystnie wpływa na zwiększenie urodzaju z równoczesną poprawą własności technologicznych, co wpływa pozytywnie na ogólną ekonomikę uprawy. Powolne uwalnianie substancji odżywczych z nawozu zeolitowego uniemożliwia roślinom pobieranie nadmiernych ilości substancji odżywczych i dlatego tak nawożona uprawa ma zawsze poziom azotanów w normie higienicznej.

   Nawozy zeolitowe dzięki swoim własnościom sorpcyjnym potrafią wiązać metale ciężkie i pozostałości różnych innych substancji zanieczyszczających w glebie, które dzięki temu przestają być dostępne dla roślin. Płody roślin nawet przy uprawie na zanieczyszczonej ziemi mają dobre parametry higieniczne. Nawozy zeolitowe eliminują zjawisko zakwaszania gleby spowodowane emisją kwaśnych zanieczyszczeń pochodzących z SO2 i Nox, a przy systematycznej ich aplikacji zmieniają wartość pH gleby w kierunku wartości neutralnej 6,4.

   Naturalny zeolit klinoptilolit zawiera znaczne ilości dalszych pierwiastków biogennych i śladowych takich, jak magnez, wapń, żelazo, tytan, molibden, mangan i inne. W ten sposób nawóz zeolitowy pozytywnie wpływa nie tylko na stan zdrowia, ale i na przyspieszenie kwitnięcia, dojrzewania i zabarwienie owoców oraz na ich walory smakowe.

Dawkowanie;

Rośliny cebulkowe: 60 - 80 g / m2,
Warzywa bulwiaste: 70 - 100 g/m2,
Warzywa korzeniowe: 70 - 100 g/m2,
Warzywa owocujące: 60 - 90 g/m2,
Krzewy owocowe: 70 - 90 g/m2.


Pakowanie;

5 kg torba papierowa.





Mitchurin - trávnikové hnojivo

Nawóz do trawników i powierzchni trawiastych.

   Nawóz do trawników ze spowolnionym uwalnianiem substancji odżywczych. Wspomaga silny i zdrowy rozwój trawnika, uzupełnia substancje odżywcze i utrzymuje trawnik w doskonałej kondycji.

Korzyści, które daje stosowanie nawozu Mitchurin;

* spowolnione, długotrwałe uwalnianie substancji odżywczych podczas całego okresu wegetacji,
* zatrzymuje wilgoć w piaszczystych glebach,
* napowietrza ciężką glebę,
* zapewnia nasycony, intensywnie zielony kolor trawnika, przeciwdziała jego żółknięciu,
* ogranicza wzrost chwastów,
* szybko przywraca pełną powierzchnię liści i poprawia ogólny wygląd roślin,
* nadaje się do regeneracji uszkodzonych trawników,
* nadaje się do nawożenia wszystkich rodzajów trawników i powierzchni trawiastych - sportowych i upiększających.


Wykorzystanie;

* boiska piłkarskie i inne trawiaste powierzchnie sportowe,
* parki, sady i ogólnie dostępne powierzchnie trawiaste,
* greeny golfowe / place zabaw,
* trawniki ozdobne przy domkach jednorodzinnych i w osiedlach.


Zawartość substancji odżywczych:
N 10 %, P 5,5 %, K 5,5 %,
Proporcje substancji odżywczych N:P:K = 1 : 0,55 : 0,55.


Dawkowanie:
20-30 g/m2 (200-300 kg/ha). Aplikacja w formie rozrzucania. Większą dawkę stosuje się tylko przy intensywniejszym chodzeniu po trawniku.

Pakowanie:
5 kg torba papierowa | 25 kg worki.