ZEOLIT - 11...
autorstwa IZI Bardejov
Opublikowano:ZeoTraction

Ekologiczny materiał do posypywania - antypoślizgowy - zamiast soli.

   ZeoTraction jest w pełni ekologicznym materiałem do posypywania, przeznaczonym do zimowego utrzymania dróg, chodników, parkingów i innych powierzchni, na których istnieje niebezpieczeństwo poślizgu spowodowanego warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym. Całkowicie zastępuje stosowanie soli do posypywania albo piasku krzemionkowego.

Zalety stosowania preparatu ZeoTraction;
* w 100 % przyjazny dla środowiska naturalnego - nie uszkadza dróg, wegetacji w ich otoczeniu i jest nieszkodliwy dla zwierząt,
* nie narusza nawierzchni dróg, chodników i kostki brukowej,
* zapobiega poślizgowi i jednocześnie adsorbuje wodę, czym zmniejsza potencjalne ryzyko ponownego wystąpienia gołoledzi,
* możliwy do zastosowania zarówno w gospodarstwach domowych, jak i przez duże pojazdy wykorzystywane do posypywania dróg,
* w porównaniu z piaskiem wyróżnia się zdolnością wiązania rozsypanego piasku i adsorbowania plam oleju oraz innych zanieczyszczeń z nawierzchni,
* po okresie zimowym materiał wykorzystany do posypywania wystarczy zmieść na trawnik na poboczu drogi, gdzie przyczyni się do napowietrzenia gleby.


Porównanie z posypywaniem solą drogową.

   Sól stosowana do posypywania może być toksyczna dla roślin i zwierząt. Powoduje ona zasolenie gleby, co wpływa negatywnie na stan zdrowotny i estetykę wegetacji wzdłuż dróg i chodników. Sól może przenikać aż do wód gruntowych, przedostać się do źródeł wody i zanieczyścić środowisko naturalne. Zwierzęta mające kontakt z solą drogową często cierpią na uszkodzenia i podrażnienia łap.

Ekologiczny aspekt posypywania.

   Zastosowanie ZeoTraction oznacza rozwiązanie problemu zlodowaciałych i śliskich dróg na terenach, na których obowiązuje ochrona przyrody, ewentualnie w rejonach źródeł wody pitnej. Preparat swoim działaniem nie szkodzi wegetacji w otoczeniu dróg, a ponadto po okresie zimowym może zostać zamieciony na trawnik, gdzie będzie działać, jako środek do kondycjonowania gleby.

Zalecane frakcje;
0,5 - 1 mm | 1 - 2,5 mm | 2,5 - 5 mm | 4 - 8 mm

Pakowanie;
25 kg worki | 1 000 kg big bag | silos / skip – transport luzem