ZEOLIT - 14...
autorstwa IZI Bardejov
Opublikowano:Hobby Linia


   Firma Zeocem, a.s. wytwarza również produkty zeolitowe dla gospodarstw domowych. Są to zarówno zeolitowe podściółki PussyCat i PussyPet, ewentualnie zeolitowo-bentonitowe zbrylające się podściółki PussyCat Plus, filtracyjne żwirki i wypełnienia do akwariów AquaInset i AquaFilter, kamień dekoracyjny FloraStone, albo grupa nawozów KlinoFert NPK do Państwa ogrodu albo Mitchurin do trawników. Zeolit, jako naturalny i ekologiczny materiał filtracyjny z jego specyficznymi własnościami sorpcyjnymi nadaje się do różnego wykorzystania w Państwa gospodarstwie domowym i w ogródku.

AquaFilter
Filtrowanie wody w akwariach i oczkach wodnych.

   Wypełnienie zeolitowe stosowane do słodkowodnych filtrów montowanych do akwariów i oczek wodnych w celu utrzymania czystej i zdrowej wody.

Zalety stosowania AquaFilter dla hodowców;
   * materiał 100% ekologiczny bez barwników, dodatków i składników chemicznych,
   * wychwytuje z wody substancje szkodliwe dla ryb, przede wszystkim amoniak,
   * substancja nie jest toksyczna i nie powoduje alergii,
   * ogranicza występowanie glonów,
   * woda w akwarium jest cały czas przezroczysta i bez żadnych przeciwwskazań biologicznych,
   * łatwe i uniwersalne zastosowanie,
   * poprawia skuteczność urządzenia filtrującego.


   Materiał naturalny o bardzo dużej powierzchni adsorpcji amoniaku i substancji szkodliwych. Zapewnia potrójną filtrację
- makrofiltrację, mikrofiltrację i filtrację jonową. Potrafi wyłapywać zwykłe zanieczyszczenia (makrofiltracja) i cząsteczki aż do najmniejszej wielkości 2 mikronów (mikrofiltracja). Dzięki swojemu specjalnemu składowi potrafi wiązać molekuły substancji szkodliwych, na przykład amoniaku
(wymiana jonowa).
  
Amoniak powstaje z odchodów ryb i w większej ilości jest dla nich toksyczny oraz może spowodować utrudnienia w ich hodowli. Poprawę skuteczności filtrowania wody można osiągnąć również w kombinacji ze żwirkiem filtracyjnym AquaInset.
   Zeolitowy materiał filtracyjny o dużej skuteczności działania jest stosowany, jako medium filtrujące do oczyszczania i filtrowania wody w ogrodowych oczkach wodnych i basenach. Spełnia on ostre wymagania i posiada takie parametry potwierdzone specjalistycznymi badaniami w instytucjach certyfikujących, które pozwalają go zastosować do oczyszczania wody do picia.

Zalecane dawkowanie:
   * Wypełnienie filtrujące przed jego użyciem trzeba dokładnie przepłukać pod bieżącą wodą,
   * Wypełnienie wkłada się do wody albo filtra wodnego tak, aby całe było zanurzone w wodzie,
   * Aby zapewnić dostateczną skuteczność, zalecamy wymianę wypełnienia po około 2 miesiącach, ewentualnie po wykorzystaniu całej zdolności adsorpcyjnej materiału filtrującego,
   * Zużyte wypełnienie nadaje się do kompostowania.


AquaInset
Dekoracyjny żwirek zeolitowy do filtrowania wody w akwarium.

   Zeolitowy żwirek filtrujący do akwariów AquaInset zapewnia czyste akwarium i zdrowe środowisko do hodowli rybek. Każdy hodowca chce mieć piękne i czyste akwarium. Ale wiąże się z tym jedna z najmniej lubianych czynności, czyli jego okresowe czyszczenie i konserwacja. Uciążliwe jest to przede wszystkim przy większych akwariach. Pomimo stosowania urządzenia filtrującego, nie da się uniknąć tej pracy, ale stosując zeolitowy żwirek do akwarium AquaInset, można poważnie zmniejszyć częstotliwość jej wykonywania. AquaInset oprócz funkcji estetycznej, dzięki swoim adsorpcyjnym właściwościom, powoduje również filtrowanie i zapewnia, że woda przez dłuższy czas pozostaje przezroczysta i biologicznie czysta dla ryb.

Korzyści ze stosowania AquaInset do hodowli rybek;

* materiał 100% ekologiczny bez barwników, dodatków i składników chemicznych,
* wychwytuje z wody substancje szkodliwe, przede wszystkim amoniak, który powstaje przy rozkładzie resztek organicznych, moczu i odchodów zwierząt,
* substancja nie jest toksyczna i nie powoduje alergii. Jest całkowicie ekologiczna,
* ogranicza występowanie glonów,
* utrzymuje przezroczystą wodę w stanie czystości biologicznej,
* ma własności estetyczne i dekoracyjne.

Skuteczna filtracja zapewniająca czystą wodę.

   W porównaniu z zastosowaniem klasycznego żwirku albo piasku, AquaInset jest zdolny do wychwytywania i filtrowania nie tylko zanieczyszczeń mechanicznych, ale i adsorbowania substancji szkodliwych. Chodzi tu przede wszystkim o amoniak z odchodów ryb, który w większej ilości jest dla nich toksyczny oraz może spowodować utrudnienia w ich hodowli. Za pomocą jednej łyżki żwirku zeolitowego AquaInset, uzyskujemy powierzchnię filtrującą o wymiarach kortu tenisowego. Poprawę skuteczności filtrowania wody można również osiągnąć przez wymianę piasku filtrującego w urządzeniu do filtrowania na zeolitowe wypełnienie filtrujące AquaFilter. Zeolit jest również chętnie stosowany, jako materiał filtracyjny do basenów i ogrodowych oczek wodnych. Do swojej wewnętrznej struktury adsorbuje on niepożądane substancje szkodliwe, a tym samym przyczynia się do poprawy czystości i jakości wody. Oprócz amoniaku, zeolit pochłania również nieprzyjemne zapachy, poprawia pH wody i ogranicza wzrost glonów.

Zalecane dawkowanie;
   * Materiał przed jego użyciem trzeba dokładnie przepłukać pod bieżącą wodą.
   * Żwirek może być ułożony, jako dolna warstwa pod innym rodzajem żwiru
(tworzy wtedy warstwę filtrującą).
   * Żwirek rozłożony na całej powierzchni dna akwarium ma również własności estetyczne i dekoracyjne.