ZEOLIT - 12...
autorstwa IZI Bardejov
Opublikowano:



AsphaClin

Produkcja asfaltu o niskiej temperaturze przy użyciu naturalnego zeolitu

   Aktywny składnik do produkcji asfaltu w celu poprawy przetwarzania, oszczędności i redukcji emisji.

Własności;
* zmniejsza temperaturę przy układaniu,
* zmniejsza emisję,
* oszczędza energię,
* łatwiejsze przetwarzanie,
* zmniejsza koszty eksploatacji,
* ekologiczny, nie obciąża środowiska naturalnego.


AsphaClin jest mikrokrystalicznym uwodnionym glinokrzemianem,
- naturalnym zeolitem, którego struktura jest utworzona przez przestrzenną siatkę. Charakterystyczna konstrukcja przestrzenna z obfitym występowaniem pustych miejsc i kanalików potrafi sorbować różne substancje, polarne i niepolarne, nieorganiczne i organiczne molekuły, substancje aromatyczne i inne. Wyjątkowe własności zeolitu polegają na wyłapywaniu substancji w stanie gazowym, stałym i ciekłym.

Ochrona środowiska naturalnego w procesie produkcji i układania mieszanek asfaltowych.

   Zastosowanie zeolitu i jego adsorpcyjnych i sieciowych molekularnych własności jest w przemyśle bardzo szerokie. Wewnętrzna przestrzeń zeolitu jest w warunkach naturalnych wypełniona molekułami wody, ale po suszeniu i aktywacji termicznej staje się on aktywnym sorbentem. Naturalny zeolit umożliwia bardzo szerokie zastosowanie dzięki fizycznemu uzdatnianiu do optymalnego zastosowania w wielu gałęziach przemysłu, w tym do układania asfaltu.

Materiał do ochrony środowiska naturalnego w procesie produkcji i układania asfaltu.

   Zastosowanie AsphaClinu daje zmniejszenie temperatury przy układaniu mieszanki asfaltowej, co powoduje zmniejszenie emisji głównie w okresie zimowym i prowadzi do oszczędności energii i łatwiejszego przetwarzania mieszanki asfaltowej. Z produktem AsphaClin wydłuża się czas na ułożenie mieszanki asfaltowej przy układaniu asfaltu i zmniejsza się koszty eksploatacji. Produkt na bazie naturalnego zeolitu - AsphaClin jest ekologiczny i nie obciąża środowiska naturalnego przy układaniu asfaltu.

Zalecane frakcje;
Micro 50 | Micro 100 | Micro 200

Pakowanie;
5 kg worki | 25 kg worki | 1 000 kg big bag | silos / skip - transport luzem