ZEOLIT - 13...
autorstwa IZI Bardejov
Opublikowano:ZeoAqua
Naturalny preparat filtrujący do czyszczenia i przygotowywania wody w basenie.

   Aby kąpanie się w basenie stało się pożytecznym przeżyciem, niezbędne jest utrzymywanie odpowiedniej czystości wody w basenie. ZeoAqua jest 100% naturalnym produktem do uzdatniania wody w basenie, który dzięki swoim wspaniałym własnościom filtrującym maksymalizuje skuteczność filtrowania i poważnie zmniejsza koszty eksploatacyjne ponoszone na utrzymanie czystej wody w basenie.

Własności materiału filtrującego ZeoAqua;
   * spełnia rolę potrójnego filtrowania (makrofiltrowanie, mikrofiltrowanie, wymiana jonowa),
   * eliminuje zapachy i podrażnienie oczu,
   * usuwa z wody amoniak i inne zanieczyszczenia, które są powodem powstawania chloroaminy,
   * adsorbuje substancje zanieczyszczające na ekstremalnie dużej płaskiej powierzchni minerału,
   * zwiększa skuteczność preparatów oczyszczających,
   * jest nietoksyczny i nie powoduje alergii,
   * jest materiałem nadającym się do regeneracji.

Zalety zastosowania produktu ZeoAqua w porównaniu z piaskiem przy uzdatnianiu wody w basenie;
   * skuteczniejsze fizyczne wychwytywanie zanieczyszczeń między cząsteczkami zeolitu w porównaniu z piaskiem, który jest cięższy i może zapchać filtr,
   * rzadsze płukanie filtra, tj. oszczędność energii i wody do płukania
(do 30 %),
   * ekstremalnie duża powierzchnia minerału do adsorpcji substancji zanieczyszczających (100 kg zeolitu ma powierzchnię zewnętrzną przekraczającą 3 miliony m2, a powierzchnię wewnętrzną ponad 60 milionów m2),
   * adsorbuje takie substancje szkodliwe, jak amoniak i fosfaty (1 kg zeolitu może związać do 23 g jonów NH4+),
   * usuwanie amoniaku z wody zwiększa skuteczność chlorowania, tj. uzdatnianie wody w basenie wymaga mniejszej ilości chloru nawet o 35 %,
   * jest regenerowalny - w celu utrzymania tej własności wypełnienie w filtrze trzeba regenerować 10 % roztworem soli
(1 kg NaCl na 10 l wody). W tym roztworze trzeba go pozostawić na min. 2 godziny. Po tym czasie zregenerowany filtr płucze się i przepłukuje w zwykły sposób i można go ponownie zastosować do oczyszczania i uzdatniania wody w basenie,
   * ZeoAqua dzięki ostrym krawędziom wychwytuje również mniejsze cząsteczki o wielkości 2–3 mikronów, a piasek dopiero cząsteczki większe od 15 mikronów.

Badanie specjalistyczne ZeoAqua.

   Zgodnie z protokołem z badań nr 5545-5550/2016 wykonanych w Narodowym Laboratorium Badawczym zajmującym się materiałami mającymi kontakt z artykułami spożywczymi, RÚVZ Poprad, ZeoAqua spełnia wymagania do zastosowania go przy uzdatnianiu wody do picia, przy uzdatnianiu wody do basenów i przy oczyszczaniu ścieków.

Zalecane frakcje;
0,5 - 1 mm | 0,7 - 1,2 mm | 1 - 2,5 mm

Pakowanie;
20 kg worki | 25 kg worki | 1 000 kg big bag | silos / skip – transport luzem

ZeoAqua
Naturalny materiał filtrujący do przygotowania wody do picia.

   ZeoAqua stanowi ekologiczny sposób uzdatniania wody do picia w naturalny sposób.

Zalety stosowania materiału filtrującego ZeoAqua przy uzdatnianiu wody do picia;
   * ekologiczny sposób przygotowania wody do picia,
   * nadaje się do zastosowania w stacjach uzdatniania wody do picia o różnej wielkości,
   * zmniejsza zawartość żelaza, manganu i antymonu, który występuje w wodzie w nadmiernych ilościach,
   * adsorbuje substancje zanieczyszczające na ekstremalnie dużej płaskiej powierzchni minerału,
   * zwiększa skuteczność działania roztworów oczyszczających,
   * jest nietoksyczny i nie powoduje alergii,
   * materiał nadający się do regeneracji.


Zalecane frakcje;
0,5 - 1 mm | 0,7 - 1,2 mm | 1 - 2,5 mm

Pakowanie;
20 kg worki | 25 kg worki | 1 000 kg big bag | silos / skip – transport luzem

ZeoWater
Naturalny dodatek do optymalizacji technologii uzdatniania wody.

   Przemysł produkuje duże ilości różnych typów ścieków, a coraz precyzyjniejsze prawo wymaga skuteczniejszych metod oczyszczania i uzdatniania wody z uwzględnieniem wpływu na środowisko naturalne. Na podstawie normy DIN EN 16070 produkt ZeoAqua może być stosowany, jako medium filtracyjne przy uzdatnianiu wody. ZeoAqua przyczynia się do zabezpieczenia środowiska naturalnego i jest doskonałym wymieniaczem jonowym.

Zalety zastosowania;
   * sorbent kationów metali ciężkich,
   * zapobiega ekspandowaniu przy tworzeniu szlamu,
   * poprawia parametry CrOD, BOD5 i NH4-N w wodzie,
   * zmniejsza indeks szlamowy, poprawia proces rozkładu szlamu przy lepszej jakości biogazu,
   * zmniejsza koszty przez oszczędność środków chemicznych,
   * adsorbuje zapachy,
   * stabilizuje procesy i bezpieczeństwo pracy nawet przy silnie zmieniających się zanieczyszczeniach,
   * koryguje wartość pH,
   * redukuje całkowitą zawartość azotu,lepiej separuje szlamy od czystej wody,
   * zagęszcza szlamy z oczyszczalni ścieków przemysłowych.

Przy uzdatnianiu wody za pomocą ZeoAqua,
- zmniejsza się zawartość żelaza i manganu, następuje zmniejszenie całkowitej ilości azotu, koryguje się wartość pH i oczyszcza się ścieki z amoniaku w oczyszczalniach ścieków. Produkt ZeoAqua - naturalny zeolit, korzystnie wpływa na technologiczne parametry stopnia aktywacji, co powoduje na przykład produkcję dodatkowego szlamu, poprawia obciążenie objętościowe substancji i obciążenie szlamu, wiek szlamu i indeks szlamu. Uzdatnianie wody za pomocą ZeoAqua, dzięki jego własnościom powoduje również oszczędność kosztów ponoszonych na środki chemiczne.

Zagęszczanie i utylizacja szlamów.

   Zastosowanie zeolitu zapobiega ekspandowaniu przy tworzeniu szlamu, zmniejsza się indeks szlamowy, poprawia się separacja szlamu od czystej wody, poprawiają się własności sedymentacyjne szlamu. Z punktu widzenia stabilizacji anaerobowej szlamów przy oczyszczaniu ścieków dochodzi do wzrostu ilości suszu w rozłożonym szlamie, do zmniejszenia organicznego udziału anaerobowo stabilizowanych szlamów, zwiększenia produkcji biogazu, spadku średniego zużycia flokulantu i zwiększenia ilości suszu w mechanicznie odwodnionym szlamie.

Zalecane frakcje;
Micro 20 | Micro 50 | Micro 100 | Micro 200 | 0 - 0,2 mm | 0,5 - 1 mm | 1 - 2,5 mm | 2,5 - 5 mm

Pakowanie;
25 kg worki | 1 000 kg big bag | silos / skip – transport luzem