Grażyna Niezgoda
autorstwa Grażyna Niezgoda
Opublikowano:Marian Szajda
tel. 698 642 357
e-mail: mszajda@poczta.onet.pl
www.szajda.eu

   Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, a następnie Wydział Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom w 1991 roku. Od 1994 roku współpracuje z Odlewnią Dzwonów Janusza Felczyńskiego, dla której wykonał ponad trzysta płaskorzeźb do wystroju dzwonów.
   Uprawia medalierstwo, płaskorzeźbę i rzeźbę. Jest autorem pomnika Kazimierza Marii Osińskiego w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, pomników Jana Pawła II w Warze k / Dynowa i w Żaganiu, Figury Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Przemyślu, wielu płyt pamiątkowych oraz małych form rzeźbiarskich - medali, statuetek, np. statuetka do Dorocznej Nagrody Artystycznej im. Mariana Strońskiego. W Atelier Bernarda Hennera w Oddziale Muzeum Historii Miasta Przemyśla znajduje się fontanna jego autorstwa. Uczestniczy w plenerach artystycznych oraz wystawach zbiorowych. Jego dorobek zaprezentowano w albumie "25 x Słonne" oraz "Sztuka Podkarpacia", tom 3. W roku 2006 odbyła się wystawa indywidualna "Historia jednego pomnika. Z pracowni Mariana Szajdy" w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Od 2000 roku prowadzi pracownię rzeźby przy ul. Grodzkiej w Przemyślu.

Ważniejsze realizacje:
Pomniki:
Pomnik Jana Pawła II, brąz, Żagań, 2005, Pomnik Jana Pawła II, brąz, Wara koło Dynowa, 2007, Pomnik Kazimierza Marii Osińskiego, brąz, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl 2009.

Rzeźby wolnostojące:
Fontanna z puttem, sztuczny kamień, atelier Bernarda Hennera, Kamienica Mieszczańska, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl, 2005, Figura Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, piaskowiec, Parafia na Błoniach, Przemyśl, 2010-2011.

Płyty pamiątkowe:
Marianowi Strońskiemu, brąz, Przemyśl, 2005,
Solidarności, brąz, Jarosław 2005,
Kazimierzowi Morawskiemu, marmur, aplikacje brązowe , Przemyśl 2006,
Piotrowi Michałowskiemu, Bolestraszyce, marmur, aplikacje brązowe, Bolestraszyce, 2006,
Salezjańskiej Szkole Organistowskiej, brąz, Przemyśl, 2006,
ks. Jerzemu Popiełuszce, brąz, Przeworsk, 2006,
Solidarności, brąz, Przemyśl, 2007,
Związkowi Walki Czynnej, brąz, Przemyśl 2008,
Bratu Albertowi Chmielowskiemu, brąz, Przemyśl 2008,
Domowi Duldigów, brąz, Przemyśl, 2009,
Płyty nagrobne biskupów przemyskich m.in.: A. Fredro, A. Gołaszewski, W. Ważyk, A. Nowak, J.T. Kierski, I. Tokarczuk, F. Barda 2013, 2014,
Tablica poświęcona upamiętnieniu katastrofy smoleńskiej, MNZP Przemyśl, granit, żeliwo 2014,
Królowa Jadwiga, tablica pamiątkowa, Szkoła podstawowa w Ostrowie, brąz 2014,
Tablica poświęcona Strzelcom i Drużyniakom, marmur, aplikacje brązowe, II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu.

Płaskorzeźby do wystroju dzwonów:
Ponad 300 płaskorzeźb wykonanych dla Odlewni Dzwonów Janusza Felczyńskiego, m. in. na dzwony:
- dla Dworu Króla Artusa w Gdańsku, 1997,
- dla miasta Paderborn, 1998,
- "Generał Zaruski", 1999,
- Lednica 2000,
- "Józef", "Piotr", "Paweł" dla Sanktuarium w Licheniu.

Medale:
Słonne, 1997; Marian Stroński, 2005; Kazimierz Morawski, 2007; Bolesław Leśmian, 2010; Jan Paweł II, 2012, Ignacy Łukasiewicz, 2013; Aleksander Fredro, 2014.

Plakiety portretowe:
Jan Paweł II, 2007; Julian Fałat, 2005; Karol Widaj, 2012; Artur Gruszkowski, 2012; Jarosław Mikołajewski, 2012, Krzysztof Lisowski, 2012.

Statuetki:
Swingujący Niedźwiadek, brąz, 1997, Doroczna Nagroda im. Mariana Strońskiego, brąz, 2005.

Wystawy:
Wystawa indywidualna "Historia jednego pomnika", Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl, 2006.

Wystawy zbiorowe i plenery:
Międzynarodowe Konfrontacje Plastyczne Słonne, 1997, 1998, 2012, 2013, 2014 - Państwowa Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu; Doroczna Nagroda im. Mariana Strońskiego, 2005 - Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek, Przemyśl; "Portret Krosna - Międzynarodowy Plener Malarski 2012", 2013 - Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie; Artefakty 2012 "Czas to świnia" Państwowa Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu.

Publikacje (wybór):
Andrzej Cieszyński: "Marian Szajda", Nasz Przemyśl 2006;
"25 x Słonne
, 1981-2005" album, Przemyśl, 2007;
Elżbieta Cieszyńska: "Marian Szajda. Matka Boska Wspomożenia Wiernych" Nasz Przemyśl 2011.

Grażyna Niezgoda "Marian Szajda. Myślenie formą" Sztuka Podkarpacia, tom 3.