... fotogramy
autorstwa Mieczysław Kowal
Opublikowano:Bardzo zainteresowała Nas technika wykonanych zdjęć - fotogramów.Panu Zygmuntowi życzymy dalszych sukcesów artystycznych w kraju i zagranicą!

Mieczysław K O W A L