Proza
Reklama
PROZA


Atykuły
... moja dyskusja z twórczością...
autorstwa prometej
Opublikowano:
Drukuj    Wyślij

TULIK Jan

Liryka z sercem Platona

Krzysztof Lisowski
Na Wielkanoc 2009

„Krzak się świeżą zielenią odziewa.
Szpak i słowik czują śpiewu konieczność.
Święte Jajo właśnie wschodzi na niebo.
Znów umiera i rodzi się Wieczność”.

- Właściwie zostałem zainspirowany przez obecnego tu Janusza Szubera, który rozsyła świąteczne życzenia w postaci wiersza, stąd i moja „kartka” - wyznał K. Lisowski.
    
W istocie to piękny i mądry czterowiersz, który sięga eschatologii, niemal lapidarnie kreśli myśl o sensie istnienia. Bo Krzysztof Lisowski w swej twórczości przekazuje w sposób wyrafinowany europejską tradycję myśli humanistycznej. Przejawia się to zarówno w jego liryce, jak w we wspomnianych już utworach z gatunku opisu podróży, lecz w wymiarze eseju czy traktatu (dotyczy to głównie popularnego już, bardzo życzliwie ocenianego tomu „Budzik Platona”. Rzeczy podróżne (2007). 
     Czytelnicy z pełnym uznanie aprobowali pogląd, że twórczość K. Lisowskiego ma już swój odrębny charakter, pisarz ten przemawia własnym głosem. Ta jego dykcja, przejawiająca się w indywidualnym stylu, jest rozpoznawalna, stała się oryginalną gramatyką jego środków wyrazu. 
      O twórczości Krzysztofa Lisowskiego pisali m.in. tak ważni w naszej kulturze humanistycznej jak: Marta Wyka, Jacek Łukasiewicz, Marian Stala, Piotr Szewc, Janusz Drzewucki, Janusz Szuber, Jerzy Gizella, Jerzy Pilch, Adriana Szymańska, Julian Kornhauser, Stanisław Stabro, Tadeusz Komendant, Władysław Zawistowski, Helena Zaworska, Andrzej Niewiadomski, Włodzimierz Jurasz, Andrzej Kaliszewski. 
     Krzysztof Lisowaki urodził się w 1954 r. w Krakowie. Ukończył filologię polską na UJ. Debiutował jako poeta w 1972 r. na łamach „Życia Literackiego”. Od 1977 r. pracuje w Wydawnictwie Literackim, współpracuje z kilkoma pismami literackimi. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN-Clubu. Wykładowca w szkole „creative writing” UJ.– poeta (opublikował ponad 20 zbiorów poetyckich), redaktor, krytyk literacki, eseista, prozaik, tłumacz, autor wierszy dla dzieci; opublikował także tom prozy, książkę poświęconą Stanisławowi Czyczowi pt. Stanisław Czycz Mistrz Cierpienia, dwa zbiory liryków dla dzieci. Jego wiersze znalazły się na płycie-antologii Głosy poetów (Kraków, 1997), są śpiewane przez Dorotę Koman ( płyta Te wszystkie kolory we mnie, 1997). Ma swych czytelników także za granicami kraju, stąd jego spotkania autorskie m.in. w Pradze, Toronto, London (Ontario), Londynie, Słowenii, Trieście, Wiedniu, Bańskiej Bystrzycy, Bratysławie, Ołomuńcu. 
     Za twórczość literacką otrzymał m. in.: Nagrodę im. Andrzeja Bursy (1976), Nagrodę im. Stanisława Piętaka (1981), stypendium Fundacji im. Adama Mickiewicza w Toronto (1987), Nagrodę Miasta Krakowa (1990), „Krakowska Książka Miesiąca” (za 33 zapewnienia o miłości do świata - X/1999), stypendium rządu Szwecji na Gotlandii (2000), kilkakrotnie stypendium Ministra Kultury RP. Jego twórczość tłumaczona była na wiele języków, jest zamieszczana w antologiach krajowych i zagranicznych. K. Lisowski należy do czołówki pisarzy średniego pokolenia.

Więcej...

Komentarze (0)
Foto
w trójce pięknie czytamy